Kender du til færdselstavler?

Hvor mange færdselstavler kender du til?

Når du først har haft kørekort i en del år, så tænker du ikke længere over de mest basale færdselstavler i trafikken, for deres grafik og betydning bliver efterhånden så godt indlejret i dig, at det sidder på rutinen, når du skal navigere efter dem.

Nogle færdselsskilte, som færdsestavler også bliver kaldt, er mere retningsanvisende for, om en vej snævrer ind, om der eventuelt kan forekomme råvildt på vejen, eller at vejen er ujævn. Visse af disse tavler kan være sat på midlertidigt i forbindelse med vejarbejde, hvor vejens forløb og underlag kan ændre sig en kort overgang under arbejdet, men mange færdselstavler er sat op for bestandig.

Ingen færdselstavler er sat op uden grund, da de alle er relevante, men specielt de ovennævnte eksempler er mere til brug for dig til at guide dig sikkert gennem trafikken og vide, hvad du skal være opmærksom på i det kommende forløb med vejen – andre skilte kan dog redde dit liv eller gøre, at du slipper for at skulle betale en færdselsbøde.

Måske tænker du for eksempel ikke over de mindre forekommende trafikskilte, der viser, hvor lav en bro kan være, og måske er dit køretøj netop for højt til at forcere under denne bro. Derfor er det altid vigtigt at bemærke, hvad de nævnte skilte signalerer.

Specielt ved parkering er det vigtigt at orientere sig omkring skiltningen i området, for udover de gængse færdselsregler kan det være, der er specifikke regler for parkeringen i det givne område, du har udvalgt. Måske er der tidsbegrænsning, generelt parkering forbudt eller decideret standsningsforbud. 
Hvis du ikke er opmærksom på disse skilte, kan du ende med at få en bøde, som du kunne have undgået, hvis havde noteret dig om indholdet i de omkringplacerede færdselstavler.

Du skal dog ikke skamme dig, hvis du overser nogle af disse skilte. Selv erfarne trafikanter har ofte brug for at orientere sig en ekstra gang i trafikken eller ved parkering, da der er mange forskellige skilte at huske og orientere sig efter. 

Anders Lundtang Hansen